Klub Miłośników Tańca

SEKCJA MIŁOŚNIKÓW TAŃCA

Sama nazwa doskonale określa rodzaj osób, które ją tworzą. Są to osoby dorosłe, najczęściej po kursach tańca, chcące dalej kontynuować naukę. Łączy ich jedna pasja-miłość do tańca i muzyki. Dla nich taniec stał się hobby, dzięki któremu mogą spędzać swój wolny czas aktywnie i w miłej atmosferze, wśród ciekawych i lubiących bawić się ludzi.

Zajęcia sekcji Miłośników Tańca w sezonie 2015/2016 

Tańce latynoamerykańskie
NIEDZIELA godz. 17.00 – 18.30, ul. Miedziana 11 od 13.09.2015

Tańce standardowe
WTOREK godz. 21:00 - 22:30, ul. Miedziana 11 od 8.09.2015
ŚRODA godz. 18:30 - 20:00, ul. Miedziana 11 od 23.09.15
NIEDZIELA godz. 15:10 - 16:40, ul. Miedziana 11 od 20.09.2015

Zajęcia sekcji turniejowej Miłośników Tańca odbywają się w dniach:

Tańce latynoamerykańskie
ŚRODA godz. 20:00 - 21:30, ul. Miedziana 11  od 9.09.2015
 
Tańce standardowe
CZWARTEK godz. 19:30 - 21:00, ul. Miedziana 11 od 10.09.2015


- Prowadzone są bardziej intensywnie niż kursy tańca;
- Dokładnie omawiana jest technika i postawa taneczna;
- Pokazywane są zaawansowane choreografie i poprawiana jest jakość figur podstawowych;
- Nauczana jest trudna sztuka prowadzenia partnerki;
- Organizowane są wczasy z tańcem, dzięki którym, w bardzo krótkim czasie można znacznie podnieść swoje umiejętności taneczne;
- Dla chętnych istnieje możliwość brania udziału w turniejach tańca dla dorosłych w kategorii hobby.

Zajęcia prowadzone są przez instruktorów mających wieloletnie doświadczenie w nauczaniu tańca.
Ogromnym atutem jest to, że trenują pary sportowe, dzięki czemu stale aktualizują wiedzę na ten temat i rozwijają umiejętności w tej dziedzinie. Każdy z instruktorów będąc parą sportową posiadał najwyższą klasę taneczną.
Taki poziom pozwolił na zdobycie odpowiedniej wiedzy i nabycie umiejętności swobodnego i poprawnego poruszania się w tańcu.
Dzięki zdobytej przez wieloletnie treningi swobodzie ruchów może pokazywać poprawny ruch, co jest bardzo ważne dla tych, którym zależy na jakości swojego tańca.

Naśladowanie takiego instruktora daje skuteczne efekty w procesie nauczania, ponieważ można nauczyć się poprawnego ruchu tanecznego w przestrzeni.
Jest to duża zaleta, ponieważ w takiej dziedzinie sztuki, jaką jest taniec zdecydowaną ilość umiejętności nabywamy poprzez naśladownictwo.

Sekcja Miłośników Tańca nie jest związana tylko z zajęciami. Są to również wspólne zabawy taneczne, spotkania towarzyskie, nowe znajomości.
Miłośnicy Tańca

Miłośnicy Tańca

Miłośnicy Tańca
Miłośnicy Tańca

Miłośnicy Tańca